Brankári
Jerguš
Jurčišin
Obrancovia
Alex
Baran
Maxim
Stašík
Nicolas
Stašík
Záložníci
Matej
Franc
Oliver
Magda
Melánia
Krokusová
Útočníci
Andrej rafael
Kuruc
Sofia
Aronová